You are here
Home > VĂN BẢN – THÔNG TƯ

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ ĐÀO TẠO 2 BẰNG THPT & TRUNG CẤP 2018

Để đáp ứng nhu cầu cho các em học sinh đã tốt nghiệp THCS, nhằm giúp cho các em có cơ hội học tập và sớm có việc làm cũng như học tiếp lên Cao đẳng, Đại học, Trường Trung cấp Tin Học Kinh Tế Sài Gòn tổ chức tuyển

Công văn số 3645/BGDĐT-GDCN về việc công nhận bằng Trung cấp chuyên nghiệp

Kính gửi : -Các sở giáo dục và đào tạo ; -Các trường đại học ,cao đẳng ,trung cấp chuyên nghiệp và các cơ sở giáo dục khác có đào tạo trung cấp chuyên nghiệp Thời gian qua Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được một số các văn bản đề

Chỉ thị về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân

Số tư liệu: 3575/CT-BGDĐT Ngày ban hành: 10-09-2014 Tệp đính kèm: 3575CT_.pdf CHỈ THỊ Về việc tăng cường triển khai thực hiện nhiệm vụ dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân     ------------------------------------ Thực hiện Quyết định số 1400/QĐ-TTg ngày 30-9-2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án dạy và học ngoại

Hướng dẫn phối hợp để thực hiện giáo dục hướng nghiệp, đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông

Kính gửi: Các Sở giáo dục và đào tạo Thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 của Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về “phổ cập giáo

Thông tư Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp

THÔNG TƯ Ban hành mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp      BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; Căn cứ Nghị định

Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Số: 27/2014/TT-BGDĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 11 tháng 8 năm 2014   THÔNG TƯ Ban hành Quy chế Tuyển sinh trung cấp chuyên nghiệp Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa

Thông tư Ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp

THÔNG TƯ Ban hành Điều lệ trường trung cấp chuyên nghiệp Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009; Căn cứ Nghị định số 178/2007/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2007

Top