You are here
Home > IES COLLEGE > Chính sách ưu đãi

IESCOLLEGE chính thức khởi động chương trình học bổng “HỌC CÙNG DOANH NGHIỆP”

Thực hiện dự án hợp tác giữa Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn cùng các Doanh nghiệp trong chương trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có tay nghề cung cấp nguồn lao động cho các doanh nghiệp trong quá trình đào tạo, cũng như

IESCOLLEGE thông báo chương trình học bổng “HỌC CÙNG DOANH NGHIỆP”

Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn IESCollege trân trọng thông báo chương trình học bổng "HỌC CÙNG DOANH NGHIỆP". Quỹ học bổng “HỌC CÙNG DOANH NGHIỆP” tài trợ và cấp học bổng cho sinh viên trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn IESCOLLEGE năm 2016 như

Kids Jersey Right Choice Might Make Improvements The Actual Planet Game

When trying to find tampa bay buccaneers jersey schools - there are a wide range of apparel you might have the school colors and logo stitched. Thus, we can safely say that the excitement and thrill every single football game can sometimes depend while on the kind of equipment,

Top