You are here
Home > IES COLLEGE > Câu hỏi thường gặp

Câu hỏi thường gặp chương trình trung cấp chính quy iescollege

  Iescollege là gì? Iescollege là tên gọi viết tắt của Trường Trung Cấp Tin Học Kinh Tế Sài Gòn- IES College được thành lập trên cơ sở Trung tâm Điện toán Đại học Văn Lang (1996-2002) Hoàn thành khóa học của Iescollege sẽ được nhận bằng cấp gì? Sinh viên khi hoàn thành khóa học

Top