You are here
Home > GÓC SINH VIÊN > Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Vật Lý của Bộ GD&ĐT

Đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Vật Lý của Bộ GD&ĐT

 Ngày 6/12, Bộ GD&ĐT đã chính thức công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2019 môn Vật Lý, các em học sinh có thể tham khảo. 

 

Nguồn: https://vietnammoi.vn/de-thi-tham-khao-thpt-quoc-gia-2019-mon-vat-li-cua-bo-gddt-161553.html

Top