You are here
Home > GÓC SINH VIÊN > Bộ Giáo dục công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019 môn Địa Lý

Bộ Giáo dục công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019 môn Địa Lý

Ngày 6/12/2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố bộ Đề thi tham khảo THPT quốc gia năm 2019.

Dưới đây là đề tham khảo môn Địa Lý

Nguồn: https://tuoitre.vn/de-tham-khao-thi-thpt-quoc-gia-2019-mon-dia-ly-20181206105030869.htm

Trả lời

Top