Trang trọng Lễ khai giảng chương trình cử nhân đại học NEU-Elearning tại Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn

Sáng ngày 06-01-2019, Trường Trung Cấp Kinh Tế Sài Gòn hợp tác với trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân  trân trọng và vui mừng tổ chức…

View More Trang trọng Lễ khai giảng chương trình cử nhân đại học NEU-Elearning tại Trường Trung cấp Tin học Kinh tế Sài Gòn